Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

stationC
7029 d8d1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
stationC
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viabiianca biianca

March 31 2018

stationC

March 29 2018

stationC
stationC
3800 dded 500

March 28 2018

stationC

March 27 2018

stationC
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.

March 25 2018

stationC

March 22 2018

stationC
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
stationC
7124 af51 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamorrina morrina
stationC
8454 6415
Reposted fromsavatage savatage vialokrund2015 lokrund2015
stationC
8438 45ff
Reposted fromsavatage savatage vialokrund2015 lokrund2015
stationC
8426 1a91
Reposted fromsavatage savatage vialokrund2015 lokrund2015

March 19 2018

stationC
8940 b32e
Reposted fromkniepuder kniepuder viapatrzpodnogi patrzpodnogi

March 13 2018

stationC
5847 b32a 500
Reposted fromteijakool teijakool viakasiastrofa kasiastrofa
stationC
Ciężko ze mną żyć, nawet mi. Ja i mój tragizm.
— Sitek
Reposted fromSalute Salute viablackheartgirl blackheartgirl
stationC
4573 7ed0
Reposted frommarrcin marrcin viadesperateee desperateee
stationC
 Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości? 
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viaoversensitive oversensitive
stationC
6396 642f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl