Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

stationC
Don’t touch me
Reposted fromexistential existential viapsyentist psyentist
stationC
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaszydera szydera
stationC
0784 12a0
Reposted fromimyours imyours viaszydera szydera
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viapsyentist psyentist

March 17 2017

stationC

Ze złości - Władysław Broniewski

Kochałbym cię (psiakrew, cholera),
gdyby nie ta niepewność,
gdyby nie to, że serce zżera
złość, tęsknota i rzewność.

Byłbym wierny jak ten pies Burek,
chętnie sypiałbym na słomiance,
ale ty masz taka naturę,
że nie życzę żadnej kochance.

Kochałbym cię (sto tysięcy diabłów!),
kochałbym (niech mnie krew zaleje!),
ale na mnie coś takiego spadło,
że juz nie wiem, co sie ze mną dzieje:

z fotografią, jak kto głupi, się witam,
z fotografią (psiakrew!) się liczę, 
pójdę spać i nie zasnę przed świtem,
póki z grzechów się jej nie wyliczę,

a te grzechy (psiakrew!) malutkie,
więc (cholera!) złości sie grzesznik:
że na przykład, wczoraj piłem wódkę
lub że pani Iks - niekoniecznie.

Cóż mi z tego (psiakrew!), żem wierny,
taki, co to "ślady po stopach"?...
Moja miła, minął październik,
moja miła (psiakrew!), mija listopad.

Moja miła, całe życie mija...
Miła! miła! - powtarzam ze szlochem...
To mi życie daje, to zabija,
że ja ciągle (psiakrew!) ciebie kocham.
stationC
6557 4959 500
stationC
8945 06f3 500

March 14 2017

stationC
2118 9a06
Niestety, to działa też w drugą stronę.
Reposted fromdziewcze dziewcze viadiedrunk diedrunk
stationC

March 09 2017

stationC
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
stationC
7529 2d02 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viapatrzpodnogi patrzpodnogi
1521 69bb

"Golden Tears" by Gustave Klimt

Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
stationC
3514 7b2b 500
Reposted fromsosna sosna viairmelin irmelin

March 07 2017

2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaememem ememem
stationC
9543 510e
Reposted fromMiziou Miziou viaBucefal Bucefal

March 03 2017

stationC
2583 e35d 500

decontracultura:

Taxi Driver Set, 1975, Steve Schapiro

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin

March 01 2017

stationC
9212 47c3
stationC
0395 ce3f
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
stationCReposted fromjaneausten janeausten viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl